Om CAS

Centret för autonoma system (CAS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid KTH. CAS har anknytning till tre skolor på KTH: CSC, EES och SCI. Forskningen omfattar områden som robotik, datorseende, maskininlärning och -kontroll. Centret invigdes 1 augusti 1996 första gången och sedan 2008 en andra gång.

The centre currently comprises the following member groups

Optimization and Systems Theory (OptSyst) at SCI

Tillhör: Centre for Autonomous Systems - CAS
Senast ändrad: 2013-10-21